REKLAMACJE I ZWROTY

  • Gwarancja roczna na produkty liczona od daty wystawienia faktury.
  • Nie udzielamy gwarancji na: wszelkie elementy elektryczne, czujniki oleju, chromowane wykończenia lub niebieskawe przebarwienia układów wydechowych, pasy napędowe, amortyzatory, części używane oraz części zmodyfikowane.
  • Reklamacji nie podlegają towary uszkodzone mechaniczne, elementy zużywające się w naturalny sposób podczas eksploatacji oraz towary zamontowane w sposób niewłaściwy bądź niezgodny z ich przeznaczeniem. Zalecamy montaż części elektrycznych przez wykwalifikowany lub autoryzowany warsztat.
  • Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres firmy z dołączoną informacją o podstawie reklamacji oraz dowodem zakupu.
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru na adres firmy.
  • W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy i zostanie odesłany na koszt Sklepu Internetowego na adres Klienta, wskazany w formularzu reklamacyjnym. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, Sklep Internetowy zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego, rachunek bankowy.

Formularz – Reklamacja towaru

Dane klienta:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miasto (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Ulica (wymagane)

Nr mieszkania (wymagane)

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie towar i dostarczony w dniu (wpisz datę dostarczenia towaru poniżej) jest wadliwy. (wymagane)

Wada polega na: (opisz wadę produktu poniżej) (wymagane)

Wada została stwierdzona w dniu: (wpisz datę stwierdzenia wady poniżej) (wymagane)

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam: (* wybierz jedną z możliwości 1, 2 lub 3)

1. wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1)

2. obniżenia ceny towaru o kwotę w złotych:

(Wpisz wartość obniżenia ceny towaru)

(Wpisz wartość obniżenia ceny towaru - słownie)

Proszę o zwrot podanej kwoty na konto (art. 560 § 1): (wpisz nr swojego konta)

3. odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto (art. 560 § 1):

(Wpisz nr swojego konta)

Dane sprzedawcy:

Black Chopper Shop & Garage
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
biuro@black-choper-shop.pl
www.black-chopper-shop.pl

Formularz – Odstąpienie od umowy

Dane klienta:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miasto (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Ulica (wymagane)

Nr mieszkania (wymagane)

Telefon (wymagane)

Zwrot płatności - Numer konta bankowego

Dane umowy sprzedaży:

Numer zamówienia

Data odebrania przesyłki

Zwracane towary:

Nazwa towaru i ilość (np. SKU:000001 - 1 szt.)

Treść wiadomości

Dane sprzedawcy:

Black Chopper Shop & Garage
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
biuro@black-choper-shop.pl
www.black-chopper-shop.pl